Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Και νέα μείωση μισθών στο δημόσιο κατά 20%…

που “λογικά” θα συμπαρασύρει και τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα.
Απλά μαθήματα “δημιουργικών” οικονομικών: όταν δεν μπορείς να υποτιμήσεις το νόμισμα σου, “υποτιμάς” την ίδια την οικονομία ως σύνολο, δηλαδή μειώνεις δραματικά τους μισθούς και καταρρακώνεις το βιωτικό επίπεδο.
Και μετά το μόνο που έχεις να αναμένεις είναι η κατάρρευση, που μοιραία θα επέλθει…