Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 37η, 2011)

Αναμφίλεκτος, -η, -ο
αυτός για τον οποίο δεν υπάρχουν αμφιλογίες ή διαφωνίες
ΣΥΝ. αναμφίβολος, αναντίρρητος  ΑΝΤ. αμφισβητήσιμος, αμφιλεγόμενος. – αναμφίλεκτα/αναμφιλέκτως [μτγν] επίρρ.
[ΕΤΥΜ. μτγν. < αν-στερητ. + αμφίλεκτος < αμφιλέγω]