Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 36η, 2011)

Παράτυπος, -η, -ο
αυτός που γίνεται κατά παράβαση των τύπων, των ισχυόντων νόμων. (συνεκδ.) η πράξη που συνιστά παράβαση αυτών που ισχύουν: διαπιστώθηκε σειρά παρατυπιών στην εκτέλεση του έργου
ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος