Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εκλογές στη ΔΗ.ΣΥ – Πληροφορίες για τις εκλογές στην Ημαθία

Η Δημοκρατική Συμμαχία οργανώνει εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Οργανώσεων του κινήματος, που θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα την Κυριακή 2 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 μέχρι 19:00 μμ. Ως τόπος διεξαγωγής των εκλογών στην Ημαθία ορίζονται τα γραφεία του κινήματος επί της οδού Βενιζέλου και Αριστοτέλους 1 στη Βέροια.
Το χρονοδιάγραμμα είναι το ακόλουθο:

o Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου: Ορισμός Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής.
o Πέμπτη 29 – Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου: Υποβολή Υποψηφιοτήτων.
o Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου: Υποβολή Ενστάσεων κατά των υποψηφιοτήτων.
o Σάββατο 1 Οκτωβρίου: Κατάρτιση Ψηφοδελτίων.
o Κυριακή 2 Οκτωβρίου: Εκλογές για την ανάδειξη τοπικών Δ.Σ.
o Τρίτη 4 Οκτωβρίου: Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι 9μελές και θα αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμεία και 5 τακτικά μέλη.
Δικαίωμα του Εκλέγειν και του Εκλέγεσθαι:
– Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη του κινήματος τα οποία έχουν εγγραφείέως τις 2 Οκτωβρίου 2011.
– Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εσωκομματικές εκλογές έχουν όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους του κινήματος έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2011.
– Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι είναι ταμειακώς ενήμεροι για το οικονομικό έτος 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
1. να επικοινωνούν με τα μέλη του κινήματος Παναγιώτη Πασσά και Αντώνη Αυγέρο στα τηλέφωνα 6947-153361 και 6944-714628 αντίστοιχα,
2. να απευθύνονται στα κεντρικά Γραφεία μας (Βενιζέλου και Αριστοτέλους 1, Βέροια) ή
3. να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του κινήματος www.dimsim.gr