Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Διακοπή ρεύματος αύριο το μεσημέρι στο Πλατύ

Όπως ενημερωθήκαμε, αύριο θα υπάρχει διακοπή στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στο Πλατύ, από τις 12 το μεσημέρι και για δυόμιση ώρες (έως ώρα 14.30) λόγω εργασιών.
Καλό θα είναι να έχουμε και το νου μας και να θεωρούμε υπό τάση ακόμη και τις ώρες αυτές το οικιακό μας δίκτυο, αφού η ΔΕΗ αναφέρει τις ώρες αλλά πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο να τελειώσουν νωρίτερα οι εργασίες και το ρεύμα να επανέλθει νωρίτερα από το προβλεπόμενο!!!

προσθήκη: Η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της (που διένειμε ο Δήμος Αλεξάνδρειας) αναφέρει:

«Για να ενισχύσουμε, βελτιώσουμε ή επεκτείνουμε τα δίκτυά μας στην περιοχή σας, είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε ορισμένες εργασίες που επιβάλλουν διακοπή ρεύματος την 27/9/11 ημέρα Τρίτη κατά τις ώρες από 12:00 μέχρι 14:30.

Σας ζητούμε συγγνώμη για την παροδική αυτή ενόχληση και σας πληροφορούμε ότι:

α) Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον αριθμό τηλεφώνου 23330-23364.

β) Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα. Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις μας πρέπει να θεωρούνται ότι θα βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

γ) Επίσης, όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

δ) Η γνωστοποίησή μας αυτή δεν αποκλείει σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο για προσεχείς διακοπές.

Από τη Δ.Ε.Η.»