Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: ειδική συνεδρίαση την Παρασκευή με θέμα την έγκριση των οικονομικών Αλεξάνδρειας, Πλατέος και Αντιγονιδών

Με πρόσκληση που εξέδωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Γιάννης Γκιουρτζής καλούνται, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 20:30, σε ειδική συνεδρίαση τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας, με θέματα συζήτησης την έγκριση των απολογισμών, των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσεως, οικονομικού έτους 2010, των πρώην δήμων Αλεξάνδρειας, Πλατέος και Αντιγονιδών.
Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν και οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, κ.κ. Ευθυμία Αλεξανδροπούλου, Νικόλαος Καμπούτας και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, οι οποίοι διενήργησαν τον οικονομικό έλεγχο των πρώην δήμων Αλεξάνδρειας, Πλατέος και Αντιγονιδών, αντίστοιχα, για το συγκεκριμένο έτος.