Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου σήμερα με θέμα την συμβαση για τη μεταφορά των μαθητών

Με πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Γιάννη Γκιουρτζή που εξεδόθη σήμερα συγκαλείται, εκτάκτως, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 14:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας σε συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα συζήτησης την «έγκριση ή μη σύμβασης με το ΚΤΕΛ νομού Ημαθίας Α.Ε. για την εκτέλεση ενδοδημοτικής και διαδημοτικής τακτικής υπεραστικής συγκοινωνίας, για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-2012».
Σημειώνεται ότι στις 30 Αυγούστου 2011 το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας είχε αποφασίσει, κατ’ αρχήν, για τη…..

σύναψη σύμβασης με το υπεραστικό ΚΤΕΛ νομού Ημαθίας, με αντικείμενο την εκτέλεση μεταφορικού έργου για τη μετακίνηση των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία του δήμου κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σύμβασης, ανέρχεται σε 650.000 περίπου ευρώ. Η δαπάνη του έργου αναμένεται να καλυφθεί μέσω ειδικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που αποδίδονται στους ΟΤΑ από το υπουργείο Εσωτερικών.