Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

2 διαγωνισμοί για έργα σε εξέλιξη στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Δυο πρόχειροι διαγωνισμοί “τρέχουν” αυτές τις ημέρες στο Δήμο της Αλεξάνδρειας.
Αφορούν τα εξής έργα:
1) Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 10η Αυγούστου (προσφορές μέχρι την ίδια ημέρα, στις 10 το πρωί),
2) Ολοκλήρωση διαμόρφωσης χώρου ΟΣΕ, με προϋπολογισμό 27.000 ευρώ και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 11η Αυγούστου (προσφορές μέχρι την ίδια ημέρα, στις 10 το πρωί).
Αμφότερα τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΣΑΤΑ ενώ τα αποτελέσματα των δημοπρασιών θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.