Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αγώνα για τη διατήρηση του Γυμνασίου Πλατέος, η πρώτη της ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 08-08-2011 και ώρα 19:00, και έπειτα από συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του πρώην Δήμου Πλατέος, με συμμετέχοντες όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον μετά τη συγκέντρωση της Πέμπτης 04-08-2011, εκλέχθηκαν στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα οι παρακάτω:

  1. Ελευθεριάδης Δημήτριος
  2. Ελευθεριάδου Κυριακή
  3. Κιοσέογλου Ελευθέριος
  4. Κοζίδης Βασίλειος
  5. Κουγιουμτζίδης Στυλιανός
  6. Μπουτζής Γρηγόριος
  7. Πετρίδης Ιωάννης
  8. Τοπουζίδου Κυριακή
  9. Τσαπαρίδου Ιωάννα
Στη συνέχεια προέβησαν στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, με στόχο τον ορισμό και την προτεραιότητα των κινήσεων και δράσεων.
Ορίζεται ότι ως βασικός στόχος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα είναι η ακύρωση της απόφασης κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος, και η μόνιμη διατήρηση του πρότερου καθεστώτος λειτουργίας του.
Σκεπτόμενοι ότι εκπτώσεις σε κοινωνικά αγαθά, όπως η Παιδεία, δεν γίνονται. Σκοπεύουμε στην πλήρη ενεργοποίηση όλων των κατοίκων μέχρι τελικής δικαίωσης.

Η Συντονιστική Επιτροπή.