Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόστιμο 94.750 ευρώ στον ΕΣΔΑ Ημαθίας. Ποιος θα πληρώσει;

Πρόστιμο επεβλήθη από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμάτων Νομού Ημαθίας εξαιτίας παραβάσεις που έγιναν στον Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων που βρίσκεται στη θέση “Μετόχι” της Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, στο Δήμο Βέροιας.
Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των € 94.750, σχετίζεται με 4 (τέσσερεις) παραβάσεις και αναλύεται όπως φαίνεται και στο έγγραφο παρακάτω.