Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόεδρος του συνδέσμου ύδρευσης ο Φ. Δημητριάδης

Την διοίκηση του «Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αλεξανδρείας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας» εξέλεξαν την Πέμπτη 11 Αυγούστου οι έξι αντιπρόσωποι των δήμων Αλεξάνδρειας και Βέροιας που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο. Η συνεδρίαση – η πρώτη του Συνδέσμου στη τρέχουσα δημοτική περίοδο – πραγματοποιήθηκε στις 2 μ.μ. στο γραφείο του δημάρχου Αλεξάνδρειας.
Ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φώτης Δημητριάδης εξελέγη πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, Αντιπρόεδρος εξελέγη ο δημοτικός σύμβουλος του δήμου Βέροιας κ. Θωμάς Αγγελίνας, τακτικά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής οι κ.κ. Δημήτρης Δάσκαλος και Δημήτρης Βασιλόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι Βέροιας και Αλεξάνδρειας αντίστοιχα και αναπληρωματικό μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ο δημοτικός σύμβουλος του δήμου Βέροιας, κ. Χρήστος Τσιούντας.
Η θητεία των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου είναι διετής