Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πάλι νεκρά ψάρια στην Τάφρο 66 – "Επετειακά", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ο.Ο.Β…..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βέροια 21-8-2011
Επετειακά, συνηθισμένα, χωρίς φόβο, χωρίς Πολιτική και Διοικητική ντροπή, γέμισε η Τάφρος 66 νεκρά ψάρια και εφέτος. Και αυτό μετά από αυστηρούς ελέγχους, όπως διαβάσαμε πρόσφατα.
Έχουμε και λέμε λοιπόν.
(Με την ευκαιρία αυτή, να πούμε για τα απόβλητα των σφαγείων Βέροιας, ότι μετά από τουλάχιστον δέκα καταγραφές μέχρι σήμερα, σε διάφορες ώρες ( και μετά τα μεσάνυχτα), το νερό που καταλήγει στον Τριπόταμο, είναι απολύτως διαυγές. Έστω και μακροσκοπικά, μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, εάν το νερό είναι καθαρό ή όχι.)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ