Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες στις εξετάσεις από το Γενικό Λύκειο Πλατέος

Παρακάτω δείτε τον κατάλογο των ονομάτων όσων πέτυχαν να εισαχθούν σε κάποια σχολή και φοίτησαν στο Γενικό Λύκειο Πλατέος.
Από εμάς τις καλύτερες ευχές μας και με το καλό – όταν τελειώσουν – με μια δουλειά.
με κλικ “ανοίγει” η εικόνα και μπορείτε να διαβάσετε τον κατάλογο