Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Θετικά αποτελέσματα φέρνει το ερευνητικό πρόγραμμα HydroSense για την καλλιέργεια βάμβακος στη Θεσσαλία

Εντυπωσιακή εξοικονόμηση λιπάσματος έως και 50%, χωρίς μεγάλη μείωση της απόδοσης, σε σύγκριση με εκείνη των συμβατικών πρακτικών που ακολουθούνται από τους παραγωγούς, έδειξαν τα αποτελέσματα εφαρμογής ερευνητικού προγράμματος στην καλλιέργεια βάμβακος. Το πρόγραμμα HydroSense συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του προγράμματος για το περιβάλλον LIFE+ και η υλοποίησή του έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2010. Έχει στόχο να εφαρμόσει τις αρχές της γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια βάμβακος στο Θεσσαλικό κάμπο και να επιδείξει νέες τεχνολογίες για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, αζωτούχου λίπανσης και φυτοπροστατευτικών ουσιών.
διαβάστε αναλυτικά, ΕΔΩ