Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ενημέρωση των Ημαθιωτών από την Π.Ε. Ημαθίας για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών

Με αφορμή δημοσιεύματα προηγουμένων ημερών σχετικά με ευθύνες που αποδίδονται στην πρώην νομαρχία Ημαθίας αλλά και στον τέως Νομάρχη και νυν Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας από τα ΚΤΕΛ Ημαθίας (Υπεραστικό και Αστικά Βέροιας και Νάουσας) αναφορικά στο έργο της μεταφοράς των μαθητών από τους τόπους κατοικίας τους στα σχολεία όπου φοιτούν, οφείλουμε να ενημερώσουμε ουσιαστικά για το όλο θέμα τους πολίτες της Ημαθίας, προκειμένου να έχουν ορθή ενημέρωση:

Μέχρι τη σχολική χρονιά 2009-2010, το έργο προκηρυσσόταν ενιαίο, με αποτέλεσμα να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό μόνο…

…κάποιοι μεταφορείς, οι οποίοι, αφού έπαιρναν ως μόνοι υποψήφιοι ανάδοχοι το έργο, στη συνέχεια εκχωρούσαν τμήματά του σε άλλους, μικρότερων δυνατοτήτων σε στόλο οχημάτων, κατά το δοκούν και με τους όρους που επιθυμούσαν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται παράπονα από τους τελευταίους, που έπρεπε να αρκούνται σε όσα οι ανάδοχοι ήθελαν να τους παραχωρήσουν και να υπακούουν στους όρους που εκείνοι έθεταν.

Η κατάσταση αυτή, όπου μόνο ένας είχε δυνατότητα συμμετοχής, εγκυμονούσε επίσης τον εξής πιθανό κίνδυνο: ο μόνος δυνάμενος να είναι υποψήφιος, να μη συμμετέχει επίτηδες στο διαγωνισμό όπου έπρεπε να μειοδοτήσει, και στη συνέχεια, αφού ο διαγωνισμός απέβαινε άγονος, (με δεδομένο ότι η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους έπρεπε πάση θυσία να γίνει), να προχωρήσει σε απ’ ευθείας διαπραγμάτευση με τη Νομαρχία, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟ ΗΘΕΛΕ.

Προκειμένου να διασφαλίσει λοιπόν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού που θα προστάτευαν το δημόσιο χρήμα, αλλά και κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής για δυνατότητα ανάπτυξης της προσωπικότητας  και επαγγελματικής ελευθερίας (άρθρο 5 του Συντάγματος), η Ν.Α. Ημαθίας επέλεξε για τη σχολική χρονιά 2009-2010 να χωρίσει το έργο σε ομοειδείς πίνακες, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε όλους όσους τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να ελπίζουν στην καλή διάθεση του μοναδικού αναδόχου.

Αυτό ήταν λογικό να στεναχωρήσει κάποιους που είδαν «την πίτα να μοιράζεται». Το κατά πόσο δίκαια ή άδικα θα το κρίνει ο ημαθιώτικος λαός και η δικαιοσύνη που κλήθηκε ήδη να αποφανθεί.

Κατά το διαγωνισμό της 9ης και 16ης Σεπτεμβρίου 2010, μειοδότες αναδείχθηκαν τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ, τα Αστικά Βέροιας και Νάουσας, ο Συνεταιρισμός Ταξί και η εταιρία «Ελένη Αλατσίδου» Ε.Π.Ε., οι οποίοι άρχισαν αμέσως να εκτελούν τη μεταφορά, αφού το σχολικό έτος είχε αρχίσει στις 13-9-2010, αναμένοντας την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθμ. 267/14-1-2011 απόφασή του έκρινε αρνητικά, διότι κατά τη διακήρυξη έγιναν τυπικά λάθη:

Συγκεκριμένα, δεν εξεδόθη πριν την έναρξη της διαδικασίας μια διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη η οποία να διαπιστώνει ότι το έργο πρέπει να εκτελεστεί από ιδιώτες, πράγμα αυτονόητο μεν, αφού η Ν.Α. δε διαθέτει λεωφορεία, αλλά τυπικά απαραίτητο, μολονότι τα προηγούμενα χρόνια δεν απαιτούνταν.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι συμβάσεις τελικά να μην υπογραφούν και οι ανάδοχοι να μη μπορούν να πληρωθούν για το τμήμα του έργου που είχαν εκτελέσει.

Για επίλυση του προβλήματος, εκδόθηκε το άρθρο 49 Ν. 3943/2011, το οποίο προέβλεπε ότι νομιμοποιούνταν οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών μέχρι 31-3-2011.

Για την πλήρη ενημέρωση των Ημαθιωτών, θα αναφέρουμε τα ποσά που δαπανήθηκαν κατ’ έτος για τη μεταφορά μαθητών τα τελευταία χρόνια:

Για το σχολικό έτος 2005-2006, 2.106.000,66 ευρώ

Για το σχολικό έτος 2006-2007, 2.333.527,44 ευρώ

Για το σχολικό έτος 2007-2008, 3.938.760,44 ευρώ

Για το σχολικό έτος 2008-2009, 3.845.527,84 ευρώ και

Για το σχολικό έτος 2009-2010, 4.644.954,60 ευρώ.

Δηλαδή μέσα σε πέντε χρόνια η αύξηση που δόθηκε ήταν της τάξεως του 120,56%.