Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΕΤΑΑ: εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες ωφελουμένων, μέχρι 6 Σεπτεμβρίου πρέπει να εγγραφούν τα μικρά

Εκδόθηκαν από την ΕΕΤΑΑ οι ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ των ωφελουμένων / επιλαχουσών / απορριπτέων γυναικών για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” για το έτος που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο.
Οι εντολές τοποθέτησης των ωφελούμενων γυναικών, θα αποσταλούν από την ΕΕΤΑΑ στις δομές το αργότερο μέχρι τις 2/9/2011.
Οι ωφελούμενες μητέρες θα πρέπει να τις αναζητήσουν, στη δομή όπου έχουν επιλεγεί, προκειμένου να εγγράψουν το ή τα παιδιά τους μέχρι και τις 6/9/2011.
Ολόκληρο τον πίνακα για όλη τη χώρα θα τον δείτε ΕΔΩ ενώ ειδικά για την Ημαθία ΕΔΩ (αλφαβητικά).