Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δυο θέματα προς συζήτηση θέλει να φέρει η παράταξη Γκιόνογλου στην επόμενη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Δυο θέματα ζητά να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας.
Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, η επόμενη τακτική συνεδρίαση θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, 29 Αυγούστου.
Η παράταξη “Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια, Πορεία στο μέλλον” του πρώην δημάρχου Αλεξάνδρειας Μπάμπη Γκιόνογλου ζητά με επιστολή της στον Γ. Γκιουρτζή να εντάξει στα θέματα της ημερήσια διάταξης το θέμα των φωτοβολταϊκών αλλά και τις αναφορές σχετικά με απλήρωτους εργαζόμενους στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Συγκεκριμένα η επιστολή έχει ως εξής:

Αλεξάνδρεια, 22-08-2011
Προς
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 3, «ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας».
Το ένα τρίτο 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου που αποτελούν την δημοτική παράταξη “ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ”, όπως έχουν το δικαίωμα, σας παρακαλούν να εγγράψετε ως πρώτα για την πρώτη από σήμερα τακτική συνεδρίαση, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
«Παράτυπη αν όχι παράνομη σε συνεδρίαση με διαδικαστέα του κατεπειγόντως για άλλα θέματα προ ημερησίας διάταξης, ενημέρωση από δικηγόρο, σχετικά με το θέμα των φωτοβολταϊκών του δήμου, και λήψη απόφασης περί εγκατάστασης ή μη φωτοβολταϊκων στις περιοχές “Αγίας Κυριακής”, “Λουτρού” και “Σχοινάς”.
ΘΕΜΑ 2ο
«περί της αναφοράς διαμαρτυρίας των επί μήνες απλήρωτων υπαλλήλων στο πρόγραμμα “βοήθεια στο σπίτι” και σε άλλες δομές».

Με Τιμή
1.Γκιόνογλου Χαράλαμπος
2.Ναλμπάντης Κων/νος
3.Απατσίδης Ιωάννης
4.Χαλκίδης Ισαάκ
5.Ανεσίδης Νικόλαος
6.Βουλγαροπούλου Μ
7.Λαμπίρη Άννα
8.Κιρκιλιανίδης Ιωάννης
9.Σαρακατσάνος Ν.

10.Δριστάς Στεφ.
11.Τασιόπουλος Αναστ.