Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ένα διαφορετικό χωριό

Και επειδή από χωριό είμαστε (και το λέμε!!), διαβάστε το γράφει σήμερα ο “Γιαννακοχωρίτης” (και αυτός από χωριό είναι!!) για ένα τρίτο χωριό, στη Βαυαρία.
Έτσι, για να το βλέπουν τα δικά μας τα ….τσακάλια – βάλτε εσείς το νόημα που επιθυμείτε στη λέξη, γιατί έχει πολλές ερμηνείες η λέξη – που αντί να κάνουν τα χωριά μας βιώσιμα, πόλους έλξης για τη μεταστροφή της εσωτερικής μετανάστευσης και πρότυπα, τα καταστρέφουν και τα ερημώνουν.
Να τους χαιρόμαστε και να μας χαίρονται και με τις υγείες μας!
Η ανάρτηση του “Γιαννακοχωρίτη”, ΕΔΩ