Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Φωτογραφίες από τη σημερινή επίσκεψη στο γραφείο του Περιφερειακού Δ/ντη

Ορισμένες φωτογραφίες από τη σημερινή επίσκεψη-εκδήλωση διαμαρτυρίας των τοπικών αρχών, των εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και κατοίκων του Πλατέος στο γραφείο του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας κου Καρτσιώτη, στη Θεσσαλονίκη.