Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 18/07 (στις 20.00) το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Ιουλίου, στις 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η παράταση προθεσμίας του βιολογικού των εργατικών κατοικιών στο Πλατύ (άρα, φυσιολογικά, πάει πίσω και η παράδοση των ίδιων των κατοικιών), οι αιτήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων για χρηματοδότηση, το θέμα 23 που σχετίζεται με το δηλωτικό του Δήμου (άντε να δούμε κανά κατσούλι μόνο και όχι Μέγα Αλέξανδρο – εκεί να δείτε γέλιο!!) και ΚΥΡΙΩΣ οι προτάσεις για χρηματοδότηση με σκοπό την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου αλλά και την προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.
Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:
 1. Επί αιτήσεως παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Αλευρά από τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 3. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Εργατικών Κατοικιών Πλατέος Ημαθίας» (Α.Μ. 355/2009 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
 4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος με α/α 2, που βρίσκεται στην Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητα Πλατέος.
 5. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος με α/α 3, που βρίσκεται στην Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος.
 6. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδών στις περιοχές επέκτασης “Αμπελότοποι” και “Β. Τμήμα-Αγ. Γεωργίου”» (Α.Μ. 75/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
 7. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών στα Τ.Δ. Καμποχωρίου, Βρυσακίου, Νησίου και Νεοχωρίου» (Α.Μ. 162/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
 8. Λήψη απόφασης για την ένταξη της Μελέτης «Μελέτη Διαχείρισης Φερτών Υλικών Αλιάκμονα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας» στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Αθλητικών Συλλόγων για χρηματική επιχορήγηση, προς ενίσχυση των αθλητικών τους δραστηριοτήτων.
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων για χρηματική επιχορήγηση, προς ενίσχυση των πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Τρικάλων» (Α.Μ. 332/2009 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις Τ.Δ. Κλειδίου» (Α.Μ. 176/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στα Τ.Δ. Λουτρού και Νησίου» (Α.Μ. 197/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
 14. Λήψη απόφασης για την επέκταση δικτύου Μ.Τ. τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ καθώς και τοποθέτηση μετρητή με Χ/Δ ΦΟΠ στον οικισμό Νησελίου Δ.Ε. Αλεξάνδρειας.
 15. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση του αύλειου χώρου Γυμνασίου Τ.Δ. Κορυφής του Δήμου» (Α.Μ. 47/2010 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Πεζοδρομήσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Πλατάνου».
 17. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των λακκουβών των οδών του Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.
 18. Λήψη απόφασης για την διαγραφή από τον υπ’ αριθ. 18/2011 Χ.Κ. με τίτλο «Μισθώματα αγροτεμαχίων Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας».
 19. Αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού των ΝΠΔΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας, που καταργήθηκαν, στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Πλατέος» (Α.Μ. 315/2009 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών» (Α.Μ. 201/2010 πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).
 22. Υποβολή Έκθεσης εσόδων-εξόδων β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011.
 23. Λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Εισηγητικής Επιτροπής: α) Για την ανάδειξη και καθιέρωση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας, β) Ψήφιση δαπάνης της εργασίας «Δημιουργία ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος Δήμου Αλεξάνδρειας»-Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού 2011 και γ) Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.
 24. Έγκριση «Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών» Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
 25. Έγκριση «Κανονισμού Προσωπικού» Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
 26. Έγκριση «Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης» Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
 27. Έγκριση «Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας».
 28. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) στο Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας».
 29. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας.
 30. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.
 31. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πρότασης πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 4.7 και κωδικό θεματικής προτεραιότητας 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, Άξονας προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων».
 32. Διαγραφή χρεών δημοτών Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).
 33. Διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετονομασία οδού στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας.
 34. Διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο για εκμίσθωση ή μη Δημοτικής έκτασης εντός του υπ’ αριθ. 2008 τεμαχίου.
 35. Έγκριση δαπανών έκτακτων μετακινήσεων Δημάρχου στην Αθήνα, στις 14 και 30 Ιουνίου 2011, για υπηρεσιακούς λόγους.