Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στο χαλαρό, το Μνημόνιο "καταργεί" ένα σημαντικό άρθρο του Συντάγματος και ανοίγει το δρόμο και για άλλα…

Και κοντά σε όλα τα άλλα που μας έχει φέρει (ή θα μας φέρει στο μέλλον) το Μνημόνιο είναι και η κατάργηση του περιβόητου πλέον άρθρου 16 του Συντάγματος. Στην 5η παράγραφο του άρθρου αυτού μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι “Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους,….”.
Έλα όμως που τώρα αυτό έμμεσα θα αλλάξει, αφού….

και το Μνημόνιο αλλά και η ΕΕ πιέζουν για κατάργηση του ΔΟΑΤΑΠ (του γνώριμου στους παλιότερους ΔΙΚΑΤΣΑ). Αποτέλεσμα; Θα αναγνωρίζονται τα πτυχία που δίνουν τα κολέγια που βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα στη χώρα μας αυτόματα και χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα ελέγχει οτιδήποτε.