Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σήμερα στις 9 συγκέντρωση των κατοίκων του Πλατέος. Οι θέσεις της Δημοτικής Κοινότητας και του Συλλόγου Γονέων

Η υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Χριστοφιλοπούλου, με μία αιφνιδιαστική απόφαση, που εξέδωσε στις 24 Ιουνίου 2011 (ΦΕΚ Β’ 1575/27-06-2011), καταργεί, από το σχολικό έτος 2011-2012, το Γυμνάσιο Πλατέος Νομού Ημαθίας – το μοναδικό (!) Γυμνάσιο που κλείνει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία και σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις, τα ψηφίσματα και τα υπομνήματα, του Δήμου Αλεξάνδρειας, του Συλλόγου Γονέων, των Διδασκόντων και τοπικών φορέων, η υφυπουργός Παιδείας, αποδεχόμενη προφανώς εισηγήσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ή/και «ανεύθυνων λοιπών αγνώστων», ανακάλεσε, την, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β’ 440/18-03-2011, προηγούμενη απόφασή της με το ίδιο θέμα («Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης») και περιέλαβε, με τη νεότερη απόφασή της, το Γυμνάσιο Πλατέος στον κατάλογο των καταργούμενων Σχολείων.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ …
 • Το Γυμνάσιο Πλατέος αποτελεί, στα 65 περίπου χρόνια της αδιάλειπτης λειτουργίας του, σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος (τέως Δήμος Πλατέος), του σημερινού Δήμου Αλεξάνδρειας. Από το Γυμνάσιο αυτό αποφοίτησαν οι παππούδες και οι πατεράδες των σημερινών μαθητών, από το Πλατύ, το Λιανοβέργι, το Παλαιοχώρι, τον Άραχο, τα Τρίκαλα, τον Πλάτανο, το Κλειδί, το Άδενδρο Θεσσαλονίκης…
 • Το δυναμικό του Γυμνασίου Πλατέος ανέρχεται σήμερα σε 150 περίπου μαθητές, με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 180 μαθητών, που επιτρέπει την άριστη λειτουργία του και την εφαρμογή πλήρους αναλυτικού προγράμματος σε κάθε τάξη. Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές Α’ ανάθεσης, πράγμα που είναι δυνατό μόνο σε μεγάλα Σχολεία.
 • Από το 1978 το Γυμνάσιο Πλατέος συστεγάζεται με το Γενικό Λύκειο Πλατέος σε σύγχρονο σχολικό κτήριο, που διαθέτει άνετους χώρους και άρτια υλικοτεχνική υποδομή. Με τη συστέγαση επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας και εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών. Το Γυμνάσιο Πλατέος διαθέτει 7 αίθουσες διδασκαλίας, 2 αίθουσες ξένων γλωσσών (διδάσκονται Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά), εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο χημείας, κλειστό γυμναστήριο (διατίθεται και ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), γραφείο διευθυντή και γραφεία καθηγητών.
 • Η χωρητικότητα του Γυμνασίου Πλατέος είναι τόση ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την ικανότητα κάλυψης μεγαλύτερων αναγκών, όπως αποδεικνύεται και από τα δεδομένα στο πρόγραμμα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Αποτύπωση Σχολικής Μονάδας», όσον αφορά τον μαθητικό πληθυσμό ανά αίθουσα, τα γραφεία των καθηγητών, τα εργαστήρια και τους λοιπούς χώρους του.
 • Ο αύλειος χώρος του Γυμνασίου διαθέτει δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης, γήπεδο πετοσφαίρισης, παρτέρια, παγκάκια, κ.ά., ενώ το 2007 έγιναν εκτεταμένες εργασίες ανάπλασης, επιφέροντας ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Στο Γυμνάσιο Πλατέος υλοποιούνται κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα (περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, πολιτιστικά, πρόγραμμα «Οδυσσέας», «Καλλιστώ», κ.ά.), με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον των μαθητών.
ΤΟ ΠΡΟΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ» ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ…
Στα πλαίσια της διαμόρφωσης του «νέου σχολικού χάρτη της χώρας», το υπουργείο Παιδείας δρομολόγησε μεταβολές – μέσω συγχωνεύσεων, ιδρύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων – «με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αξιοποίηση των υποδομών για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας». Κυρίως, όμως, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων.
Με απουσία ουσιαστικού διαλόγου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και παρακάμπτοντας τους τοπικούς φορείς, το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε, κατ’ ουσίαν εν λευκώ, στους Περιφερειακούς Διευθυντές και στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, να «κόψουν και να ράψουν» κατά βούληση – συνεπικουρούμενοι από πολιτικούς/κομματικούς παράγοντες – τον χάρτη των σχολικών μονάδων που, με απαρχή το σχολικό έτος 2011-2012, συγχωνεύονται ή καταργούνται.
Η απόφαση κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος, είναι αποτέλεσμα κακόβουλης, εσκεμμένης και ανεύθυνης εισήγησης υπηρεσιακών παραγόντων, που δεν υπακούει σε καμία λογική και δεν υπηρετεί κανένα απολύτως από τα κριτήρια που έθεσε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας !
Είναι μια κατάφορα άδικη απόφαση, την καταγγέλλουμε και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε, με κάθε θεμιτό και νόμιμο τρόπο, για την ανάκλησή της, προσφεύγοντας, εάν χρειαστεί, με αίτηση αναστολής εκτέλεσης και με προσφυγή ακυρώσεώς της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ !
Απαιτούμε, εδώ και τώρα, από κάθε αρμόδιο του Υπουργείου Παιδείας να μας απαντήσει :
 • Ποιος ή ποιοι, συγκεκριμένα και με ονοματεπώνυμα, εισηγήθηκαν, και με ποια κριτήρια, στην υφυπουργό Παιδείας την έκδοση απόφασης για κατάργηση του Γυμνασίου Πλατέος ;
 • Εάν υπήρξαν, εγγράφως διατυπωμένες, εισηγήσεις και προτάσεις για το κλείσιμο του Γυμνασίου Πλατέος, ζητάμε να μας χορηγηθούν άμεσα φωτοαντίγραφά τους !
 • Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για την λειτουργία μιας Σχολικής Μονάδας και ποιος ο αριθμός μαθητών κάτω από τον οποίο καταργείται ή συγχωνεύεται μία Σχολική Μονάδα ;
 • Με ποια λογική εξαναγκάζονται οι 150 μαθητές του Γυμνασίου Πλατέος, παρά την θέληση των ιδίων και των γονέων τους, να μετακινηθούν από τον Σεπτέμβριο σε άλλα Γυμνάσια της περιοχής, τα οποία, ενώ έχουν υποδιπλάσιο ή και υποτριπλάσιο μαθητικό δυναμικό, διατηρούνται ;
 • Εξοικονομούνται πόροι από την, σε καθημερινή βάση, μεταφορά 150 μαθητών ή από την διατήρηση του Γυμνασίου Πλατέος που συστεγάζεται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα με το διατηρούμενο σε λειτουργία Γενικό Λύκειο Πλατέος; Ποιος θα επωμιστεί τις επιπλέον δαπάνες; Το Υπουργείο Παιδείας; Ο Δήμος; Ή μήπως οι γονείς των μαθητών; Ποιος θα εγγυηθεί την ασφάλεια των μαθητών;
ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ» ΠΑΡΗΛΘΑΝ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ !
ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ !