Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοπρασία για τη μεταφορά των σκουπιδιών του Δήμου Αλεξάνδρειας στον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών

Σε δημοπρασία για τη μεταφορά των σκουπιδιών μας στον ΧΥΤΑ του Δήμου Πέλλας, στα Γιαννιτσά, προχωρά ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Η μεταφορά αφορά την περίοδο έως και τα τέλη του 2011 και oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 15 /07/2011 τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Τρίτη, 19/07/2011 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), στο Δημαρχείο.
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμού μελέτης 36/2011 που έγινε για το θέμα, η δαπάνη ανέρχεται στα 129.150,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).