Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απ’ ευθείας αύριο στις 20.00 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας

Και αύριο (Θεού θέλοντος και διαδικτύου επιτρέποντος) στις 20.00 θα έχουμε μια ακόμη ζωντανή μετάδοση από την “Περισκόπηση” της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας.

Αλλά επαναλαμβάνουμε και πάλι: δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την συμμετοχή (δια της παρουσίας) των δημοτών κάθε Δήμου στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Οι Δήμοι πλέον έγιναν μεγάλοι, και σε έκταση-πληθυσμό αλλά και σε αρμοδιότητες. Και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από δημοτικά συμβούλια επηρεάζουν την καθημερινότητά μας…