Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απογραφή 2011, πόσοι είμαστε στην Ημαθία;

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την απογραφή του 2011.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ στον ιστότοπό της,  “Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 24 Μαΐου 2011 και ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό(1) της Χώρας. Στο σύνολο της Χώρας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%). Τα προσωρινά αποτελέσματα κατά Δήμο (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»),…… προέρχονται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του αριθμού των ατόμων που απεγράφησαν στις 94 Εποπτείες της Χώρας και όχι από επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων, η οποία θα ακολουθήσει. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως προσωρινά και ενδέχεται να αποκλίνουν από τα οριστικά.
Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως περισσότερες είναι οι γυναίκες στη χώρα (με τους Δήμους Φιλοθέης-Ψυχικού και Θεσσαλονίκης να κατοικούνται στο 55,5% και 54,2% αντίστοιχα από γυναίκες) ενώ οι Δήμοι στους οποίους τα ελεύθερα παληκάρια κάθε ηλικίας θα δυσκολευτούν  να βρουν …νύφη είναι ο Δήμος Μεγίστης (Καστελόριζο) ο οποίος κατοικείται κατά 65,3% από άνδρες και  ο Δήμος Γαύδου (60% άνδρες).

Δείτε τώρα και πόσοι είμαστε – με βάση τους προσωρινούς πίνακες, στους 3 Δήμους της Ημαθίας:

Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας 
Πληθυσμός συνολικά:140.710 
Άρρενες: 69.650
Θήλεις: 71.060
Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετ. χλμ.: 82,73
Δήμος Βέροιας
Πληθυσμός συνολικά:66.630
Άρρενες: 32.650
Θήλεις: 33.980
Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετ. χλμ.: 83,65
Δήμος Αλεξάνδρειας
Πληθυσμός συνολικά: 41.610
Άρρενες: 20.790
Θήλεις: 20.820
Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετ. χλμ.: 86,90
Δήμος Νάουσας 
Πληθυσμός συνολικά: 32.470
Άρρενες: 16.210 
Θήλεις: 16.260
Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετ. χλμ.: 76,31