Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου η επόμενη συνεδρίαση του Δη. Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Σημείωση μας: το 16ο θέμα ας το ψηφίσουν όλοι μαζί χωρίς πολλές συζητήσεις. Ναι, οι καιροί είναι δύσκολοι ακόμη και για Δήμους, όμως εκεί που μας έφτασαν τα κάθε είδους Μνημόνια καλό θα είναι κάποια παιδιά να μην στερηθούν κάτι το οποίο ίσως και να έχουν κάποια άλλα που είναι λίγο πιο τυχερά…
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 στις 8:00 μμ το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 33 θέματα που είναι τα εξής:


1.        Λήψη απόφασης σχετικά με τη μη ρίψη λυμάτων (οικιακά απόβλητα) στους αγωγούς ομβρίων υδάτων.

2.        Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ. 21/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: «Ορισμό και συγκρότηση οργάνου του άρθρου 80 παρ. 7 Ν. 3463/2006, για τη σφράγιση καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος».

3.        Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση καταστήματος με α/α -1- που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος.

4.        Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οικισμού Πλατέος» (Α.Μ. ΤΥΔΚ 221/2010).

5.        Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «3ου-7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας» για το οικονομικό έτος 2008.

6.        Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «3ου-7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας» για το οικονομικό έτος 2009.

7.        Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής «3ου-7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας» για το οικονομικό έτος 2010.

8.        Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και κατασκευή πεζοδρομίων στα Τ.Δ. του Πλατέος».

9.        Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου-Εξουσιοδότηση προσώπων για υπογραφή επιταγών.

10.   Λήψη απόφασης για μεταφορά-διαγραφή οφειλής δημοτών της τοπικής κοινότητας Αγκαθιάς –Δημοτικής  Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

11.   Εκμίσθωση καταστημάτων Τοπικής Κοινότητας Καβασίλων.

12.   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

13.   Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Μικρές επεκτάσεις δικτύου άρδευσης Δήμου Μελίκης»

14.   Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2011.

15.   Λήψη απόφασης για την τέλεση μνημόσυνου-δεξίωσης. Ψήφιση σχετικής πίστωσης.

16.   Έγκριση δαπανών φιλοξενίας παιδιών με ειδικές ανάγκες του Δήμου μας και παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών σε θερινή κατασκήνωση.

17.   Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Αλεξάνδρειας.

18.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Απόστολου Τεγούση & Σία Ο.Ε. για παραχώρηση χώρου.

19.   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του «ΓΑΣ Αλεξάνδρειας για παραχώρηση κτηρίου.

20.   Αποδοχή ποσού – Τροποποίηση προϋπολογισμού – Ψήφιση πιστώσεων.

21.   Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

22.   Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές Ενότητες Αλεξάνδρειας, Πλατέος & Μελίκης, λόγω ματαίωσης του σχετικού Διαγωνισμού.

23.   Τροποποίηση προϋπολογισμού – Ψήφιση σχετικής πίστωσης.

24.   Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσών άρδευσης του έτους 2010 σε δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

25.   Λήψη απόφασης για την συντήρηση-μεταφορά γραμματοθυρίδων των οικισμών Καψόχωρας-Νησελίου-Σχοινά.

26.   Λήψη απόφασης για την παραλαβή της υπ’ αριθ. 2/2011 μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μελίκης» (Α.Μ. 2/2011).

27.   Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, από 58.694,06€ χωρίς ΦΠΑ και άνω, για το έτος 2011 (Π.Δ. 28/80).

28.   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011 – Τρόπος εκτέλεσης έργων – Ψήφιση πιστώσεων.

29.   Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο: «Δύο γήπεδα αντισφαίρισης στον οικισμό «ΠΛΑΤΥ Ι» του ΟΕΚ» (Α.Μ. 191/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).

30.   Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο: «Ανάπλαση ρέματος δίπλα στον οικισμό «ΠΛΑΤΥ Ι» του ΟΕΚ» (Α.Μ. 192/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας).

31.   Γνωμοδότηση επί αιτήματος παραχώρησης οικοπέδου με αρ. 285 στον Συνοικισμό Πλατάνου Ημαθίας.

32.   Tροποποίηση της υπ’ αριθ. 162/21-03-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου έτους 2011 και αριθμού υδρονομέων ανά Δημοτική Ενότητα Δήμου Αλεξάνδρειας».
33.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.