Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόσληψη ιδιαιτέρου γραμματέα του δημάρχου

Αφού έγινε πολύς λόγος ακόμη και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τελικά ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας προχώρησε στην πρόσληψη ιδιαιτέρου γραμματέα.
Πολλά ακούστηκαν κατά την προτελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου από μέρους της αντιπολίτευσης για τον ρόλο του (από την εποχή του Δήμου Πλατέος) ειδικού συμβούλου του Φ. Δημητριάδη, Τρύφωνα Τοπαλίδη.
Η απόφαση για την πρόσληψη έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου.