Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 22η, 2011)

Επιμέτρηση (η) [μτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων}
1. ο υπολογισμός (π.χ. του κόστους) που γίνεται για την ολοκλήρωση ενός έργου
2. ο καθορισμός του ύψους της ποινής από τον δικαστή.
Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β΄έκδοση, γ΄ανατύπωση 2006), σελίδα 653