Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Επιστολές βουλευτών και εκλογοσεναριολογία

Η επιστολή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πυρδότησε εκλογοσεναριολογία που σταδικά και όσο θα περνάνε οι μέρες τόσο θα φουντώνουν!
Ήδη κάποιοι ξεκίνησαν τους υπολογισμούς. Ας δούμε έναν, κατ’ εμέ αυτόν με τις μεγαλύτερες πιθανότητες (αν δεν περάσει το Μεσοπρόθεσμο):
Αν το Μεσοπρόθεσµο φτάσει χωρίς προβλήματα στην Ολοµέλεια, δεδοµένης της βούλησης του Γιώργου Παπανδρέου να µετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της 23ης Ιουνίου έχοντας ψηφίσει το Πρόγραµµα, η ψήφισή του µπορεί να γίνει µεταξύ 20 και 22 Ιουνίου. Τυχόν απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από το ΠΑΣΟΚ λόγω της καταψήφισης του Προγράµµατος από περισσότερους των έξι βουλευτών, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει αυτοµάτως σε εκλογές.
Τηρουµένων των συνταγµατικών προθεσµιών,

…θα διεξαχθούν κατά πάσα πιθανότητα στις 24 Ιουλίου, εκτός και αν επιλεγεί η 17η του ίδιου µήνα προκειµένου να µην πραγµατοποιηθούν υπό τη δαµόκλειο σπάθη της χρεοκοπίας – ως γνωστόν, ο υπουργός Οικονοµικών έχει δηλώσει ότι τα αποθέµατα επαρκούν µέχρι τις 15/7.

Ορισµένες πλευρές υποστηρίζουν ότι ακόµη και αν η καταψήφιση του Μεσοπρόθεσµου επιφέρει τη χρεοκοπία, αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα την άμεση προσφυγή στις κάλπες, αλλά αυτές μπορούν να διεξαχθούν ώς τον Σεπτέμβριο.