Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αυξάνει τα τέλη ύδρευσης η Alexandreia water, sewage and irrigation municipal Company.

Τώρα σε ποια πόλη αυτή η εταιρία είναι μην ρωτάτε, το σίγουρο πάντως είναι ότι σε μια βδομάδα αυξάνονται τα τέλη που θα πληρώνουμε για ύδρευση στις περισσότερες περιοχές του δικού μας Δήμου. Τα νέα τιμολόγια δεν αφορούν Αλεξάνδρεια, Σχοινά, Νησέλι και Καψοχώρι.
Και φυσικά, όπου γίνεται η αναπροσαρμογή, γίνεται προς τα επάνω.
Αναλυτικά:ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ:
Α) Κάθε κατοικία ή κατάστημα θα χρεώνεται με πάγιο 8 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η κατανάλωση νερού από 1 κυβικό μέχρι 25 κυβικά θα χρεώνεται με 0,10 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κυβικό μέτρο.
Β) Η κατανάλωση από 26 κυβικά μέχρι 50 κυβικά θα χρεώνεται με 0,20 ευρώ +ΦΠΑ, και πλεον του παγίου, για κάθε κυβικό μέτρο κατανάλωσης.
Γ) Η κατανάλωση από 51 κυβικά μέχρι 75 θα χρεώνεται με 0,30 ευρώ + ΦΠΑ, πλέον του παγίου, για κάθε κυβικό μέτρο κατανάλωσης.
Δ) Η κατανάλωση από 76 κυβικά μέχρι 100 κυβικά θα χρεώνεται με 0,40 ευρώ + ΦΠΑ, πλέον παγίου, για κάθε κυβικό μέτρο κατανάλωσης.
Ε) Η κατανάλωση από 101 κυβικά έως απεριόριστη κατανάλωση θα χρεώνεται με 0,50 ευρώ + ΦΠΑ, πλέον παγίου, για κάθε κυβικό μέτρο κατανάλωσης.

ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
Επιβολή παγίου ύδρευσης 8 ευρώ πλέον ΦΠΑ, επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης 5,29 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανεξαρτήτου κατανάλωσης.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Για τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν από 3 τέκνα και πάνω, εγκρίνεται η έκδοση μειωμένου τιμολογίου κατά το ήμισι της αξίας κατανάλωσης ύδατος, μέχρι των 50 κυβικών μέτρων πέραν του παγίου.