Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 9 Μαΐου

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 στις ώρα 20:00.
Ιδιαίτερης σημασίας για την καθημερινότητα των δημοτών το θέμα που έχει να κάνει με τη λειτουργία (ας την πούμε έτσι!) των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ στο σύνολο του Δήμου.Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί για συζήτηση τα παρακάτω 17 θέματα:

-Ορισμός Επιτροπών για τον καταρτισμό των Μητρώων Αρρένων των γεννηθέντων το έτος 2010 ανά Δημοτική Ενότητα.
-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011 – ψήφιση πιστώσεων.
-Έγκριση ή μη της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Βρυσακίου» (Α.Μ. 211/2010).
-Έγκριση ή μη της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κάλυψη αποστραγγιστικής τάφρου πλησίον Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας» (Α.Μ. 210/2010).<
-Λήψη απόφασης για τροποποίηση–συμπλήρωση της αριθ. 15/2008 κανονιστικής απόφασης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).
-Kαθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας-Εξουσιοδότηση προσώπων για υπογραφή επιταγών.
-Εξουσιοδότηση των υπηρεσιών του Δήμου για τη χορήγηση άδειας παραγωγών πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές.
-Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση καταστήματος με α/α 13 που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
-Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Πεζοδρομήσεις Τ.Δ. Τρικάλων» (Α.Μ.179/2010).
-Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Λιανοβεργίου» (Α.Μ. 202/2010).
-Εκμίσθωση οικίας Τοπικής Κοινότητας Πρασινάδας.
-Λήψη απόφασης για την υποβολή υπομνήματος διαμαρτυρίας προς την περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας των ΕΛΤΑ, για την υπολειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Πόλη και στο Δήμο της Αλεξάνδρειας.
-Έγκριση Απογραφής Περιουσίας – Ισολογισμού έναρξης 01-01-2011 Δήμου Αλεξάνδρειας.
-Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 02/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο: «ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας οικ. έτους 2011».
-Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δ. Πλατέος» (Α.Μ. 86/2010).
-Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στους συνοικισμούς Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου –Παλαιοχωρίου Τ.Δ Λιανοβεργίου» (Α.Μ.259/2008).
-Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Δ. Δήμου Πλατέος (Α.Μ. 23/2009)