Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή.
1.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών τοπικής κοινότητας Νεοκάστρου» Α.Μ. 15/2011
2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κάδων
3.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου.
4.Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών».