Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει αλλαγές στη "Συνθήκη Σένγκεν" ;

Η θέσπιση -σε έκτακτες περιστάσεις- μιας ρήτρας για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αναστολής της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στον χώρο των 25 κρατών του Σένγκεν, προτείνεται για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.

Η σχετική πρόταση έγινε στις Βρυξέλλες από την αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπο, Σεσίλια Μάλμστρομ, και συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ειδικότερα, οι σημερινές προτάσεις της Επιτροπής είναι οι εξής:

  • Ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το 2012, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.
  • Ενίσχυση των διασυνοριακών ελέγχων και της διακυβέρνησης Σένγκεν για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε κράτος μέλος ελέγχει αποτελεσματικά το τμήμα των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης που του ανήκει, σύμφωνα με τους κανόνες και το πνεύμα της νομοθεσίας της ΕΕ, και να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος της ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευσης.
  • Καλύτερα εστιασμένη νόμιμη μετανάστευση στην ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η μετανάστευση ατόμων με χρήσιμες δεξιότητες για την ΕΕ η οποία θα καλύψει τις αναμενόμενες ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αναμενόμενης μείωσης του ενεργού της πληθυσμού.
  • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις προσεγγίσεις των κρατών μελών στην ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην ΕΕ, με τρόπο που θα διασφαλίσει τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους από τη μετανάστευση και θα διασφαλίσει την κοινωνική αρμονία στην Ένωση.
  • Μια στρατηγική προσέγγιση των σχέσεων με τρίτες χώρες στα θέματα της μετανάστευσης, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης ατόμων μέσω ενισχυμένων δυνατοτήτων νόμιμης μετανάστευσης, σε συνδυασμό με μέτρα καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης.
Ως προς την αναστολή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων σε έκτακτες περιστάσεις η Επίτροπος επισήμανε ότι με βάση τα ισχύοντα σήμερα αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και ότι βούληση της Επιτροπής είναι οι σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται μελλοντικά στο κοινοτικό επίπεδο και με ευρωπαϊκά κριτήρια.

διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ