Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ε.Ε.: προς 30ετή απαγόρευση δόμησης στα καμένα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη, ζητώντας 30ετή απαγόρευση δόμησης στα καμένα, χρηματοδότηση για την πρόληψη των πυρκαγιών, αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα δάση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών. Η έκθεση Αρσένη για…

την δασική προστασία και την προσαρμογή των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής αποτελεί την επίσημη τοποθέτηση του Κοινοβουλίου επί της σχετικής πράσινης βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει της αναθεώρησης της δασικής στρατηγικής της Ε.Ε., της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αλλά και της καθιέρωσης στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.