Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Γιατί εμείς πληρώνουμε περισσότερα;

Γιατί εμείς πληρώνουμε – στην ουσία – περισσότερα;
Απαιτείται όμως μια λογική εξήγηση, που να “στέκει” σε καιρούς κρίσης…