Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απολυτήριο λυκείου: έως 9 Μαίου θα πρέπει να το δηλώσουν

Μέχρι την 9η Μαϊου, δηλαδή μέχρι την επόμενη Δευτέρα, θα πρέπει να δηλώσουν οι μαθητές (ή οι γονείς, όταν αυτοί είναι ανήλικοι) αν επιθυμούν να πάρουν μόνο το απολυτήριο λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Στη συνέχεια θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων. Για τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω ενδοσχολικά εξεταζομένων μαθημάτων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 60/2006 (65 Α’).