Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υπό προϋποθέσεις δύναται να χρηματοδοτείται μια δημοτική κοινωφελής επιχείρηση από τον Δήμο

Ο “Καλλικράτης” επειδή έγινε στο πόδι (στη Γαλλία ετοίμαζαν κάτι παρόμοιο επί 1 δεκαετία περίπου, μην το ξεχνάμε), δημιούργησε και πολλά προβλήματα.
Ένα από αυτά σχετίζεται με τη λειτουργία των δημοτικών κοινωφελών ειχειρήσεων. Ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γεώργιος Ντόλιος (απαντώντας σε ερώτηση του γαλάζιου βουλευτή Μιχάλη Γιαννάκη και προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει ολίγον τι το τοπίο, απέστειλε έγγραφο στη Βουλή με το οποίο ενημερώνει ότι επιτρέπεται η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών μιας κοινωφελούς επιχείρησης μέσω του διετούς προγράμματος δράσης της, συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών δαπανών.

Μολονότι ο υφυπουργός απέχει από οποιαδήποτε κρίση για θέματα που αφορούν στη θεώρηση ή μη χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλώνει ότι στο πλαίσιο της κατάρτισης του Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, το υπουργείο εξετάζει όλες τις περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και αντιμετώπισης, προκειμένου να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων η απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων.
Όπως ειδικότερα αναφέρει ο υφυπουργός, μια κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες, από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη ή άλλους πόρους.
Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ