Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τρεις φορές θα συνεδριάσει το Δημ. Συμβούλιο της Νάουσας μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας θα συνεδριάσει την Μ. Δευτέρα, την Μ. Τρίτη και την Μ. Τετάρτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010, πρόγραμμα «Καλλικράτης» (προβλέπονται ειδικές συνεδριάσεις) το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Μεγ. Δευτέρα (18/4) και ώρα 19:00 με μοναδικό θέμα «Απογραφή περιουσίας-Ισολογισμό έναρξης 1/1/2011».
Την Μεγ. Τρίτη (19/4) και ώρα 19:00 με μοναδικό θέμα «Έγκριση ή μη προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2011».
Την Μεγ. Τετάρτη (20/4) και ώρα 19:00 με κυριότερα θέμα της ημερήσιας διάταξης: την παραλαβή της Α΄ Φάσης της Κυκλοφοριακής μελέτης, την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (πρώην Δ.Ε.Τ.), την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημ. Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. «Τουριστική Ανάπτυξη Βερμίου-Τρία Πέντε Πηγάδια Νάουσας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» (πρώην ΔΕΤΑΒ) κ.ά.