Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το "απεμπλοκή" το λέμε όταν κάτι είναι βάρος, και – με σωστή διαχείριση στο μέλλον – η ΕΒΖ δεν είναι!

Το αρμόδιο Υπουργείο ρώτησαν οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ, από την ΑΤΕ τους ήρθε η απάντηση.
Με έγγραφο της, η Υποδιεύθυνση Θυγατρικών Εταιριών της Τράπεζας απαντά και αναφέρει: «η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, η οποία μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης με ποσοστό 82,33%, εφαρμόζει ήδη ευρύτατα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσής της. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η απεμπλοκή της από όλες τις μετοχικού ενδιαφέροντος εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Μέσω δε των μέτρων αυτών, αναμένει να εξασφαλιστεί η έγκριση για την αντιμετώπιση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με τη συμμετοχή του βασικού της μετόχου, του Ελληνικού δημοσίου. Το ΔΣ της ATEbank στην από 24.2.2011 συνεδρίασή του αποφάσισε την πρόσληψη συμβούλου και τη διενέργεια διαγωνισμού για την πώληση της συμμετοχής της στην ΕΒΖ ΑΕ”.
Απλά και ξεκάθαρα δηλαδή, ξεπούλημα στην ψύχρα!! Ακόμη και βιομηχανιών που αν τις διαχειρίζονταν σωστά θα μπορούσαν να αποδίδουν εσαεί στο Δημόσιο έσοδα.