Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζουν την επόμενη βδομάδα 2 όργανα του Δήμου ΑΛεξάνδρειας

Συνεδριάζουν την επόμενη εβδομάδα 2 όργανα του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Πρόκειται για την Οικονομική Επιτροπή (την Δευτέρα 2 Μαΐου) και για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (την επομένη, την Τρίτη 3 Μαΐου).
Αναλυτικά, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου:

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 2 Μαΐου
 • Tην Δευτέρα 2 Μαΐου και ώρα 13.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, με τα παρακάτω θέματα:
 • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Έγκριση ή μη κατάρτισης των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή περίφραξης χώρου στάθμευσης νεκροταφείων Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας», με αριθμό μελέτης 10/2011.
 • Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών.
 • Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον οικισμό Καψόχωρας», προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με αριθμό μελέτης 284/2010.
 • Oρισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Πρώτη συνεδρίαση του νεοσύστατου «Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», την Τρίτη 3 Μαΐου.
Την Τρίτη 3 Μαΐου και ώρα 19.00 συνεδριάζει, για πρώτη φορά, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας το διοικητικό συμβούλιο του νεοσύστατου «Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας». Κύριο θέμα συζήτησης η ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του νομικού προσώπου για το οικονομικό έτος 2011, ενώ θα προηγηθεί η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα και ενημέρωση των μελών από τον πρόεδρο για τον προγραμματισμό των πρώτων ενεργειών.
Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας συστήθηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας στα τέλη Φεβρουαρίου 2011. Στο νέο νομικό πρόσωπο συγχωνεύθηκαν όλοι οι παιδικοί/βρεφικοί σταθμοί και τα Κ.Α.Π.Η. του διευρυμένου δήμου.
Τη διοίκηση του νομικού προσώπου ασκεί 13μελές διοικητικό συμβούλιο, με πρόεδρο τον Κοριτίδη Ζαχαρία-Γεώργιο, αντιπρόεδρο τον Κιοσέογλου Ιερεμία και μέλη τους Στεργιόπουλο Γρηγόριο, Βουλγαροπούλου Μαρία, Αλευρά Χρήστο, Πασιντέλη Ιωάννη, Πουταχίδου-Κεφαλά Θεοδώρα, Βασιλειάδου Σουσάνα, Τσιρίδου Ασπασία, Ζεϊμπέκη Ιωάννη, Ακριβόπουλο Κωνσταντίνο, Αναστασιάδη Σπύρο και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων.
Στις 19 Απριλίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η συστατική πράξη του νομικού προσώπου, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται:
 • Η λειτουργία Παιδικών, Βρεφονηπιακών και Βρεφικών Σταθμών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, φροντίδας, ημερήσιας διατροφής, διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας βρεφών και νηπίων εργαζόμενων γονέων.
 • Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
 • Η δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας, Δημοτικού Ιατρείου, Κέντρου Πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες και προγράμματος υποστήριξης των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 • Η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, και
 • Η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.