Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την Τετάρτη (για πρώτη φορά) η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Την Τετάρτη 13 Απριλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Με πρόσκληση του δημάρχου Φώτη Δημητριάδη, καλούνται, σε πρώτη συνεδρίαση, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2011 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης -ένα νέο πολυμελές δημοτικό όργανο με γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες- συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 159/21-3-2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας. Αποτελείται από 40 συνολικά μέλη: 29 εκπροσώπους τοπικών φορέων, 10 δημότες και το δήμαρχο ως πρόεδρο.

Στη συνεδρίαση θα κληθούν επίσης να συμμετέχουν, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, εκπρόσωποι τοπικών δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και των οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου.
Σκοπός της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση των μελών για τις αρμοδιότητες και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Θα ακολουθήσει συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και διατύπωση προτάσεων για τη λειτουργία του νέου δημοτικού θεσμού, ώστε να υπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο το ρόλο και το έργο που καλείται να επιτελέσει στο πλαίσιο που ορίζει το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).