Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τη Δευτέρα

Με πρόσκλησή του ο δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καλεί  τα μέλη της επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο δημαρχείο την Δευτέρα 11 Απριλίου στις 13.30.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
– Πληρωμή διοικητικής κύρωσης (χρηματικό πρόστιμο) της Δ/νσης Υδάτων-Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον τ. Δήμο Μελίκης.
– Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών.
– Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μελανών εκτυπωτών για τις υπηρεσίες του Δήμου.
– Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις υπηρεσίες του Δήμου.
– Περί ανάθεσης των μελετών του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μελίκης Δ. Αλεξάνδρειας»