Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόσληψη 37 ατόμων για 8 μήνες στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Γνωστοποιείται ότι, ο Δήμος Αλεξάνδρειας εξέδωσε ανακοίνωση για την πρόσληψη -με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών- προσωπικού, συνολικού αριθμού τριάντα επτά (37) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.
Το υπό πρόσληψη προσωπικό αφορά συγκεκριμένα τις κάτωθι ειδικότητες/αριθμό θέσεων:
  • ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου: Πέντε (5) θέσεις.
  • ΔΕ Οδηγοί Φορτηγού: Δύο (2) θέσεις.
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ): Δύο (2) θέσεις.
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο): Μία (1) θέση. 
  • ΔΕ Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ): Δύο (2) θέσεις. 
  • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων): Δεκατέσσερις (14) θέσεις.
  • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (εξωτερικών χώρων): Εννέα (9) θέσεις, και
  • ΥΕ Εργάτες Δημοτικών Κοιμητηρίων: Δύο (2) θέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το χρόνο έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων και δικαιολογητικά συμμετοχής, τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την πρόσληψη, κλπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αλεξάνδρειας (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ευθυμία Κιρτικίδου, τηλ. 23333-50122), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου (ΣΟΧ 1/2011), κατά το πλήρες κείμενό της όσο και σε περίληψη, είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του προγράμματος “Διαύγεια” του Δήμου Αλεξάνδρειας, στις ακόλουθες συνδέσεις:
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_alexandrias/ada/4ΑΓ1ΩΨΠ-Φ (ολόκληρη η ανακοίνωση)
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_alexandrias/ada/4ΑΓ1ΩΨΠ-Ν (περίληψη της ανακοίνωσης)