Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ούτε στις εκλογές τέτοιο πράγμα!

Όλη η περιοχή έχει γεμίσει με αφίσες. Τι γίνεται με το θέμα; Κολώνες, δέντρα, φωτιστικά σώματα του δήμου, πινακίδες. Οπουδήποτε. 
Και από πολλά και διάφορα μαγαζιά. Είτε βρίσκονται κοντά είτε λίγο πιο μακριά.
Ούτε στις εκλογές τέτοια αφισοκόλληση…