Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξαναρωτάμε

Ξαναναρωτάμε γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον: πληρώθηκαν ή όχι οι εργαζόμενοι στο “Βοήθεια στο σπίτι”; Είναι γεγονός ή φήμες ότι παραμένουν απλήρωτοι επί 4μηνο/5μηνο;
Αναμένουμε, γιατί θα ακολουθήσει και άλλο παρόμοιας φύσης ερώτημα, για άλλη υπηρεσία/παροχή του Δήμου.