Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μετά το παιδί-λάστιχο, τώρα και το έλλειμμα-λάστιχο

Και άλλη αναθεώρηση του ελλείμματος! Είπανε ότι είναι στο 6, μετά στο 8, στο 9 και τώρα στο 10,5-10,6!!!
Και πάλι μιλάνε για τελική εκτίμηση, όπως πριν από κάτι μήνες.
Όμως επειδή και αυτή η αναθεώρηση θα είναι προς τα επάνω, καλό θα είναι να αναμένονται νέα μέτρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο (αν αναλογιστούμε τις μέχρι τώρα “τελικές” εκτιμήσεις!).
Αν το δούμε ψύχραιμα, εκείνο το “επιμήκυνση” που έλεγε η Πετρούλα αλλού πήγαινε! Πάντως αυτό δεν είναι κρατικό έλλειμμα, πιο πολύ στον Τιραμόλα φέρνει…