Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 15η 2011)

Μαλθουσιανισμός (ο)
ΟΙΚΟΝ. η θεωρία του Άγγλου οικονομολόγου Τ. Μάλθους, κατά την οποία η φτώχια και η κακή ποιότητα ζωής οφείλονται στην αύξηση του πληθυσμού  με ταχύτερους ρυθμούς  από την αύξηση της παραγωγής των μέσων διατροφής, γεγονός που υπαγορεύει την υιοθέτηση πολιτικής για την επιβράδυνση  της πληθυσμιακής αύξησης.
(ΕΤΥΜ. Μεταφορά του αγγλικού Malthusianism, από το όνομα του Άγγλου οικονομολόγου T.R. Malthus (1766-1834), που ανέπτυξε τη θεωρία του το 1798 στο βιβλίο του An essay on the principle of population – Δοκίμιο επί της αρχής του πληθυσμού)