Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Είναι θέμα σεβασμού από όλους

-Μέσα στο κατάστημα η μέγιστη Α ηχοστάθμη δεν θα υπερβαίνει τα 80 db         

-Το κατάστημα θα έχει όλες τις εποχές του έτους – όταν λειτουργούν τα μουσικά όργανα-κλειστές πόρτες και παράθυρα.           
 -Τα μουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες της κοινής ησυχίας.           
-Δεν θα μεταφέρονται τα ηχεία εκτός της αίθουσας, για να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
Αυτές είναι οι προϋποθέσεις – σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας για τα μαγαζιά (καφέ, μπαρ κλπ) που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας για τη μουσική. Το θέμα είναι κατά πόσο θα τις σεβαστούν οι ιδιοκτήτες – για να μην τα βάζουμε μετά με τον Δήμο και λένε ότι τους κλείνει αδίκως τα μαγαζιά – και κατά πόσο η ίδια η Δημοτική Κοινότητα είναι διατεθειμένη να μην κάνει τα στραβά μάτια. Ίδωμεν!