Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έλεγχοι σε 500.000 επαγγελματίες

Οι μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ, απώλεια βιβλίων, δαπάνες που δεν δικαιολογούνται και χρήση αναπτυξιακών νόμων ανάβουν, αποτελούν μεταξύ άλλων κριτηρίων, τα βασικά κριτήρια για ελέγχους από την εφορία σε πάνω από … 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είτε γύρισαν την πλάτη τους στην περαίωση είτε εξαιρέθηκαν από αυτήν.
Οι έλεγχοι θα έχουν την λογική του εξπρές και θα πραγματοποιηθούν, βασισμένοι σε 15 κριτήρια, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις µε τζίρους έως 20 εκατ. ευρώ και για ανέλεγκτες υποθέσεις μέχρι και 31/12/2009.Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι έλεγχοι, τα κριτήρια, η βεβαίωση και η καταβολή των φόρων, εμπεριέχονται σε απόφασή του υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά, σύμφωνα µε την οποία τα κυριότερα σημεία στα οποία θα εστιάσουν οι ελεγκτές είναι:
– Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές.
-Σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 1,5 εκατ. ευρώ, αν αυτός συμφωνεί µε τις καταχωρίσεις στα βιβλία τους.
-Αν υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις πωλήσεων. Για επιτηδευματίες µε βιβλία Α’- Β’ κατηγορίας ελέγχονται ποσά άνω των 1.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ κατηγορίας και τζίρο έως 1,5 εκατ. ευρώ, ποσά άνω των 1.000 ευρώ, αν έχουν τζίρο 1,5-9 εκατ. ευρώ ποσά άνω των 3.000 ευρώ, και από 9 εκατ. ευρώ τζίρο και πάνω ποσά άνω των 5.000 ευρώ.
– Πλαστά τιμολόγια για δαπάνες άνω των 10.000 ευρώ προς προμηθευτές µε τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές.
-Δαπάνες άνω των 300 ευρώ από ελεύθερους επαγγελματίες, άνω των 700 ευρώ από επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας, και άνω των 1.000 ευρώ από επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας για όσες κάνουν τζίρο έως 1,5 εκατ. ευρώ, άνω των 2.000 ευρώ για όσες κάνουν τζίρο από1,5-9 εκατ. ευρώ, και άνω των 5.000 ευρώ για όσες κάνουν τζίρο άνω των 9 εκατ. ευρώ.
-Δαπάνες ταξιδιών, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, για επιβατικά οχήματα, για μισθοδοσία, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των βιβλίων της επιχείρησης (Α’, Β’, Γ’).
-Για τον ΦΠΑ, έλεγχος θα γίνεται για δαπάνες άνω των 300 ευρώ από ελεύθερους επαγγελματίες, άνω των 700 ευρώ από επιχειρήσεις µε βιβλία Α’ -Β’ κατηγορίας, άνω των 1.000 ευρώ από επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ κατηγορίας και τζίρο από 1,5-9 εκατ. ευρώ, και άνω των 5.000 ευρώ εφόσον έχουν τζίρο άνω των 9 εκατ. ευρώ.
-Αρχιτέκτονες και μηχανικοί, όπου θα ερευνάται αν το καθαρό εισόδημα προσδιορίστηκε βάσει των προβλεπόμενων φορολογικών συντελεστών, και αν οι δηλούμενες δαπάνες είναι «δυσανάλογες» µε τις τεκμαρτές.

Σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ως βάση υπολογισμού για δαπάνες – έσοδα λαμβάνεται υπόψη ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους.
newstoday