Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό

Δελτίο Τύπου
Δήμου Αλεξάνδρειας
Την Παρασκευή 4 Μαρτίου συγκαλείται εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας για να αποφασίσει σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις που θα γίνουν, η πρώτη στις 14.00 για τον καθορισμό του ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών/τοπικών κοινοτήτων και την ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2011 και η δεύτερη (ειδική συνεδρίαση) στις 15.30, με μοναδικό θέμα την ψήφιση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
Όπως αναφέρεται στις προσκλήσεις που εξέδωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Γιάννης Γκιουρτζής, οι συνεδριάσεις κρίνονται κατεπείγουσες, διότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για οποιαδήποτε έναρξη νέων διαδικασιών ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών θα πρέπει να έχει καταρτιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το τεχνικό πρόγραμμα, ενώ η ψήφιση του προϋπολογισμού θεωρείται επιτακτική ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα οι λειτουργικές και ανελαστικές δαπάνες του δήμου.